අද දින සිදුවන බුධ මාරුවෙන් ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල

අද දින එනම් 2018 ජනවාරි හය වන දින විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙයි. අද දින හවස 7.49 ට බුධ ග්‍රහයා ධනු රාශියට පිවිසෙනවා. මිට පෙර බුධ ග්‍රහයා රැඳී සිටියේ වෘශ්වික රාශිය තුලය. ඉදින් මේ හේතු කාරණාත් එක්ක බුධ අද පිවිසින්නේ ගුරුගේ එහෙමත් නැතිනම් බ්‍රහස්පතිගේ රාශියකට. ඉදින් මේ ග්‍රහමාරුවත් සමගම ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල මෙන්ම අසුභඵල තත්වයන් දැකගත හැකිවෙනවා. ඉදින් අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට මෙම ග්‍රහ මාරුව නිසා ඔබට ඇතිවන සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵල මොනවාද කියා අපි දැන් සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අද දින එනම් 2018 ජනවාරි හය වන දින විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙයි. අද දින හවස 7.49 ට බුධ ග්‍රහයා ධනු රාශියට පිවිසෙනවා.