හෙට දින සිදුවන ප්‍රභල බුධ මාරුව ලග්න හතරකට වාසි

බුධ ග්‍රහයා ජනවාරි මස 28 වැනිදා උදේ 1.03 ට මකර රාශියට පැමිණීමත් සමග සිය පරම මිතුරකු වන සිකුරු හා සංයෝග වේ. මෙය මකර හා කන්‍යා ලග්නවලය ධර්මකර්මාධිපති රාජ යෝගය උදා කරන්නකි. 2018 ජනවාරි 28 වැනිදා උදේ 1.03 ට බුධ මකර රාශියට පැමිණේ. මේ වනවිට සිකුරුද මකරයේ සිටි. බුධ හා සිකුරු පරම මිත්‍රයන් වන අතර ඔවුහු එක්ව සිටිනුයේද තම මිත්‍ර සෙනසුරුගේ රාශියේය. මෙම බුධ-සිකුරු සංයෝගට 06 වැනිදා දහවල් 12.00 දක්වාම පවතී. මකර හා කන්‍යා ලග්න දෙකට මෙම ග්‍රහ සංයෝගය ධර්ම කර්මාධිපති රාජ යෝගය උදා කරනු ඇත.යම් යම් ගැටළු මධ්‍යයේ ප්‍රශ්න මධ්‍යයේ නමුදු මෙම ග්‍රහ සංයෝගයේ ශුභ විපාක වෘෂභ ලග්නයටද ලැබේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
බුධ ග්‍රහයා ජනවාරි මස 28 වැනිදා උදේ 1.03 ට මකර රාශියට පැමිණීමත් සමග සිය පරම මිතුරකු වන සිකුරු හා සංයෝග වේ. මෙය මකර හා කන්‍යා ලග්නවලය ධර්මකර්මාධිපති රාජ යෝගය උදා කරන්නකි.