ජනවාරි 28 වන දින සිදුවන ප්‍රභල බුධ මාරුව ලග්න කිහිපයකට වාසි

2018 ජනවාරි මස 28වන දින උදෑසන 1.03 ට බුධ ග්‍රහයා මකර රාශිගතවෙනවා. මෙම මකරරාශිගත වීම මිට පෙර බුධ ග්‍රහයා රැඳී සිටියේ ධනු රාශිය තුල. විශේෂයෙන්ම ධනුරාශියට පැමිණුනේ ජනවාරි මස 06වන දින. නැවත දවස් 22 කකට පස්සේ මකර රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම මකර රාශිය වැදගත් වන්නේ විශේෂයෙන්ම සෙනසුරුට අයත් රාශියක් වීම. සෙනසුරු මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නේ ගුරුට අයත් ධනු රාශිය තුල. මේ හේතු කාරනාව මත සාමාන්‍යයෙන් බුධගේ සිරිතක් තිබෙනවා එම පැමිණෙන රාශියේ බල සහ නැත්නම් පැමිණෙන ග්‍රහයෙක් සිටිනවානම් එම ග්‍රහයාගේ ස්වභාවය බුධ වැළඳගැනීමක්. ඒ නිසා මෙවර පිවිසෙන්නේ සෙනසුරුගේ රාශියට වීම නිසා බුධ බොහෝ දුරට ලග්න කිහිපයකට සෙනසුරුගේ සුභ තත්වයන් මෙන්ම අසුභාඵලදායක තත්වයන් උදා කරනවා බවක් නම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන සුභ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියල විමසලා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මෙවර පිවිසෙන්නේ සෙනසුරුගේ රාශියට වීම නිසා බුධ බොහෝ දුරට ලග්න කිහිපයකට සෙනසුරුගේ සුභ තත්වයන් මෙන්ම අසුභාඵලදායක තත්වයන් උදා කරනවා බවක් නම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා.