හෙට දින සිදුවන කුජ මාරුව ලග්න කිහිපයකට සෙත සලසයි

හෙට දින සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය. මිට පෙර තුලා රාශියේ රැඳී සිටි කුජ ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ වෘශ්වික රාශියටය. කුජට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශියක් වන වෘශ්වික රාශිය කුජගේ ගෙදර වන අතර මෙම පැමිණීම බොහෝ ලග්න කිහිපයකට සුභ මෙන්ම අසුභ ඵල ගෙනඒමට නියමිතයි. 2018 මාර්තු මස 6 වන දින දක්වාම මෙම ග්‍රහ ගමන බලාපොරොත්තු විය හැකි අතර අපි දැන් බලමු හෙට සිදුවන්නා වූ මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබගේ ලග්නයට කිනම් අයුරකින් බලපාවිද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
හෙට දින සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය. මිට පෙර තුලා රාශියේ රැඳී සිටි කුජ ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ වෘශ්වික රාශියටය.