ජනවාරි 17 ප්‍රභල කුජ මාරුව වෘෂභ, වෘශ්වික, සිංහ, කුම්භ ලග්නවලට ධනවාසි

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති කුජ හෙවත් අඟහරු 2018 ජනවාරි මාසයේ 17 වන බුධ දින අළුයම 5.11 ට ඔහුගේම වාසභවන වන වෘශ්වික රාශියට පිවිසීම සිදුවෙනවා. මෙය විශේෂයෙන්ම ලග්න කිහිපයකටම ඉතාම සුභඵල දෙන පිහිටීමක්. ඒ වගේම මෙම කුජ 2018 මාර්තු 7 වෙනිසා අපරභාග 6.27 දක්වා මෙම වෘශ්වික රාශියේ ගමන් කිරීම සිදුවෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම ලග්න හතරකට එනම් වෘෂභ, වෘශ්වික, සිංහ, කුම්භ ලග්නවලට රුචක නම් පංච මහා පුරුෂ යෝගයක් යෙදෙනවා. මේ කාලයේ උපදින දරුවන්ටත් රුචක යෝගයේ බලය ලබාගැනීමේ වාසනාව තිබෙනවා. ග්‍රහ මණ්ඩලයේ විප්ලවකාරී ග්‍රහයෙක් විදියට සැලකෙන කුජ හෙවත් අඟහරුගෙ මෙම මාරුව ඔබගේ ලග්නය අනුව කෙසේද කියා අපි දැන් විමසා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති කුජ හෙවත් අඟහරු 2018 ජනවාරි මාසයේ 17 වන බුධ දින අළුයම 5.11 ට ඔහුගේම වාසභවන වන වෘශ්වික රාශියට පිවිසීම සිදුවෙනවා.