විවාහ දෝෂ සහ පිළියම් මෙන්න

අද විශ්වකර්ම අපි සාකච්චාවට බඳුන් කරන්නේ විවාහය සම්බන්ධවයි. බොහෝ දෙනාට ඇති විශේෂ ගැටළුවක් විදියට විවාහ සහකරු සහකාරිය තෝරාගැනීමේ ගැටලුව සෑම දෙනෙකුටම බලපෑම් කරන සාධකයක්. විවාහයේදී විවාහ දෝෂ විවිධ අයුරින් බලපානවා වගේම කේන්දරයක විවාහ දෝෂ රාශියක් දකින්නට ලැබෙනවා. ඉදින් මෙම දෝෂ දැන හැඳිනගෙන කලයුත්තේ කුමන පිලියම්ද කියල ඔබ දැනුවත්ව සිටිය යුතුය. ඉදින් මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීම හස්ත රේඛා සහ වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ජාත්‍යන්තර ජ්‍යොතීර්වේදී ඩි.ජි. වික්‍රමසිංහ මහතා සැදිහි පැහැදී සිටිනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අද විශ්වකර්ම අපි සාකච්චාවට බඳුන් කරන්නේ විවාහය සම්බන්ධවයි. බොහෝ දෙනාට ඇති විශේෂ ගැටළුවක් විදියට විවාහ සහකරු සහකාරිය තෝරාගැනීමේ ගැටලුව සෑම දෙනෙකුටම බලපෑම් කරන සාධකයක්.