සුරුට්ටුවක් වගේ ගිය ආකාස වස්තුව පිටසක්වල යානාවක්

පසුගිය ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදා Pan – STARRS අභ්‍යාවකාශ නිරීක්ෂණ වැඩසටහනට අපුරු අත්භූත ආකාශ වස්තුවක් හමුවුණා. සුරුට්ටුවක හැඩයක් ගත්ත මේ ආකාශ වස්තුව නිතර පෘථිවිය පසු කරමින් යන අනෙකුත් උල්කාපාත හා ග්‍රාහක කැබලි වගේ රළු ගෝලාකාර හැඩයක් ගත්තේ නෑ. ඒ නිසා එය අභ්‍යාවකාශය තුල ස්වභාවිකව හැදිච්ච එකක් වෙන්න බෑ කියලයි විද්‍යාඥයින් කියන්නේ. බොහෝ ග්‍රාහක මෙන්ම උල්කාපාත පෘථිවියට කඩා වැටෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පෘථිවිය පසු කරගෙන යනවා. මේවා යේ ප්‍රභවය වෙන්නේ බොහෝවිට පෘථිවි ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ග්‍රාහක වළල්ල, එහෙම නැත්නම් Oort Cloud කියන, ප්ලුටෝ ග්‍රහයාට ගොඩාක් දුරින් සුර්යයා වටා ගමන් කරන අයිස් කැට වලාවකින් ලු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පසුගිය ඔක්තෝබර් 9 වෙනිදා Pan – STARRS අභ්‍යාවකාශ නිරීක්ෂණ වැඩසටහනට අපුරු අත්භූත ආකාශ වස්තුවක් හමුවුණා. සුරුට්ටුවක හැඩයක් ගත්ත මේ ආකාශ වස්තුව නිතර පෘථිවිය පසු කරමින් යන අනෙකුත් උල්කාපාත හා ග්‍රාහක කැබලි වගේ රළු ගෝලාකාර හැඩයක් ගත්තේ නෑ.