2018 නව වසරේ අපල වලින් මිදී ධන වාසනා ලඟා කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි

2018 වර්ෂය තුල පුද්ගලිකව ඔබේ කේන්දර සටහන නැත්නම් 2018 වර්ෂය තුල ඔබට තිබෙන අසුභ තත්වයන් වලට පිළියම් සහ කරන්නව අවශ්‍ය කුමක්ද යන්න තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂයවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද දින ගෙන එන්නේ. විශේෂයෙන්ම 2018 වර්ෂය තුල ලග්න කිහිපයකට අසුභ තත්වයන් පෙනෙන්නට තියෙනවා වගේම ලග්න කිහිපයකට අපල තත්වයන් පේන්න තියෙනවා. ඔබට තිබෙන අපලතත්වයන් වලට යම් තාක් දුරට විසඳුමක් මේ වීඩියෝව තුලින් ලබාගන්නට හැකිවේවි. ඒ නිසා ලග්නයෙන් ලග්නයට ඔබගේ අපල තත්වයන් වලය කල යුතු පිළියම කුමක්ද කියා මෙමගින් සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂය තුල පුද්ගලිකව ඔබේ කේන්දර සටහන නැත්නම් 2018 වර්ෂය තුල ඔබට තිබෙන අසුභ තත්වයන් වලට පිළියම් සහ කරන්නව අවශ්‍ය කුමක්ද යන්න තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂයවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද දින ගෙන එන්නේ.