ජනවාරි 28 ප්‍රභල බුධ මාරුව කුම්භ, කන්‍යා, මකර, තුලා ලග්න වලට සුභ ඵල

2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසය තුල ග්‍රහ මාරුවීම් කිහිපයක්ම සිදු උනා. ඒ අතර මෙම මාසයේ අවසන් ග්‍රහ මාරුව එනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඥාණවන්ත වූ ගැටවර බුධ නැතහොත් ග්‍රහමණ්ඩලයේ සුරතලා වන බුධ ධනු රාශියේ සිට සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට 2018 ජනවාරි 28 වන දින අළුයම 1.03 ට පිවිසීම සිදුවෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී බුධ මකර රාශියට පිවිසීමත් සමග එහි රවී බුධ සිකුරු කේතු යන ග්‍රහයින් හතරදෙනාම මේ අවස්ථාවේදී මකර රාශියේ තැන්පත්ව සිටිනවා. ඒ අනුව බුධ යන ස්ථානයේදී එහි රැඳී සිටින ග්‍රහයන්ටත් යන රාශිය අධිපතිටත් අනුගතව කටයුතු කරන ග්‍රහයෙක්. ඒ අනුව අපි බලමු රාශියෙන් රාශියට මෙම බුධ මාරුව ඔබට බලපාන අයුරු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසය තුල ග්‍රහ මාරුවීම් කිහිපයක්ම සිදු උනා. ඒ අතර මෙම මාසයේ අවසන් ග්‍රහ මාරුව එනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඥාණවන්ත වූ ගැටවර බුධ නැතහොත් ග්‍රහමණ්ඩලයේ සුරතලා වන බුධ ධනු රාශියේ සිට සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට 2018 ජනවාරි 28 වන දින අළුයම 1.03 ට පිවිසීම සිදුවෙනවා.