සිකුරු මාරුවෙන් විපරීත ප්‍රතිඵල - ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද

දෙසැම්බර් මස 20 වැනිදා සිකුරු ගුරුගේ රාශියට පැමිණේ. 2018 ජනවාරි මස 13 දක්වා සිකුරු මේ රාශියේ සිටී. මේ ග්‍රහ යෙදුම ඇස් රෝග පැතිරී යාමට හේතුවනු ඇත. එසේම දියවැඩියා වැනි රෝගවල ප්‍රතිශතයද වැඩිවීමට හේතුවේ. සිකුරු, ගුරු යන දෙදෙනා සතුරු ග්‍රහයන් ලෙස සැලකේ. ගුරු සුරුගුරු වන අතර සිකුරු ඇසුර ගුරු වන්නේය. මෙම සිකුරු තම සතුරු ගුරුගේ රාශියට හෙවත් ධනුවට පැමිණීම 2017 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා සවස 6.32 ට සිදුවනු ඇත. 2018 ජනවාරි 13 දක්වා සිකුරු මෙම රාශියේ සිටි. කිසියම් විදියකින් ද්‍රවකාරක ගුණය නියෝජනය කරන සිකුටු තේජෝ රාශියක් වන ධනුවට එතරම්ම ගැලපෙන්නේ නැත. ඉදින් මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද කියා අපි දැන් බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
දෙසැම්බර් මස 20 වැනිදා සිකුරු ගුරුගේ රාශියට පැමිණේ. 2018 ජනවාරි මස 13 දක්වා සිකුරු මේ රාශියේ සිටී.