විනාඩි දහයක් වැය කර මෙය බලන්න

යෝගී සුජිත් නිශාන්ත භාවනා මධ්‍යස්ථානයට විශ්වකර්ම අපි ගියෙමු. ඔහු විසින් ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ආශ්‍රයෙන් උපයන සියලුම ධනය විහාරස්ථාන වලට කැපකරමින් කරන්නා වූ අපමණ සේවයේ ඇගයීමක් වශයෙන් මේ කෙටි වාර්තාමය වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. ඉදින් ඔහුගේ මේ අපිරිමිත උත්සාහය වෙනුවෙන් මෙම පන්සල ගොඩනැගීමට (මුදල් නොව) ද්‍රව්‍යමය ආධාර දීමට කැමති අයෙක් වෙතොත් මේ වීඩියෝවේ සඳහන් දුරකථන අංකවලට අමතා උඩරට අමරපුර නිකායේ මහනුවර බූවැලිකඩ මේධංකර හිමි සම්බන්ධ කරගන්න. මේ පිලිබඳ ඔබට සැකයක් තිබේ නම් අදාළ ස්ථානයට ගොස් එම පන්සල නැරඹිය හැකිය. කරන්නා වූ සියලු හොඳ කටයුතු විශ්වකර්ම අපි ඇගයීමට ලක් කරන්නෙමු. ඔබේ පන්සලේ හෝ මෙවැනි කටයුත්තක් සඳහා ආධාර උපකාර ලබාදීමට විශ්වකර්ම අපි නිරන්තරයෙන් සදිහි පැහැදී සිටින අතර දියුණු කල යුතු ඔබේ ගමේ පන්සල් සඳහාද මෙවැනිම වාර්තා වැඩසටහන් නොමිලයේම විශ්වකර්ම අපි කර දීමට උත්සුක වන්නෙමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඔබේ පන්සලේ හෝ මෙවැනි කටයුත්තක් සඳහා ආධාර උපකාර ලබාදීමට විශ්වකර්ම අපි නිරන්තරයෙන් සදිහි පැහැදී සිටින අතර දියුණු කල යුතු ඔබේ ගමේ පන්සල් සඳහාද මෙවැනිම වාර්තා වැඩසටහන් නොමිලයේම විශ්වකර්ම අපි කර දීමට උත්සුක වන්නෙමු.