සතියේ ලග්න පලාපල - දෙසැම්බර් 4 සිට 10 දක්වා - රුක්ෂාන් ජයසේකර

එළඹෙන සතිය වාසනාවන්ත සතියක් කියල අපි මුලින්ම ප්‍රර්ථනා කරනවා. 2017 දෙසැම්බර් මාසේ 4 සිට 10 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය දින කිහිපය තුළමා සතිය තුලම විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් සිදු උනා.  විශේෂයෙන්ම සිකුරු මාරුවක් සහ බුධගේ ග්‍රහමාරුවක් සිදු උනා. මේ අනුව ඔබගේ මෙම සතිය තුල බොහෝ ලග්න කිහිපයකට යම් යම් වෙනස්වීම් කිහිපයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු ඔබේ ලග්නයට අනුව යම් යම් වෙනස්වීම් ඔබට සුභදායක තත්වයන් සහ අසුභදායක තත්වයන් කෙසේද කියල විමසා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 දෙසැම්බර් මාසේ 4 සිට 10 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ.