සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - දෙසැම්බර් 17 සිට 24 දක්වා

2017 දෙසැම්බර් මාසේ 17 වන දින සිට 24 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල විස්තරය ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය සතිය තුල සහ මෙම සතිය තුල විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක්ම සිදු උනා. ඒ අනුව ඔබගේ ලග්නවලට බොහෝ සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵල දායක තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එම තිබෙන අසුභඵල දායක තත්වයන් මොනවාද කියා මිට පෙර කල වැඩසටහන් මගින් ඔබට දැනුවත් විය හැකිය. අපි දැන් බලමු මෙම සතියට අනුව තිබෙන සුභ ඵල මෙන්ම අසුභඵල තත්වයන් මොනවාද, අසුභ ඵල තත්වයන් තිබේනම් ඒවා මග හැර ගන්නේ කෙසේද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

< br />


2017 දෙසැම්බර් මාසේ 17 වන දින සිට 24 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල විස්තරය ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.