2018 ප්‍රථම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

2018 ජනවාරි මාසේ 13 වනදා සවස 2.44 ට සිකුරු ග්‍රහයා මකර රාශියට පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම සිකුරු ග්‍රහයා අපට මකර රාශියට පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එයට හේතුව තමයි මෙම සිකුරු ග්‍රහයාගේ පැමිණීම මකර රාශියට සිදුවන විට මකර රාශියේ අධිපති සෙනසුරු ග්‍රහයා රැඳී සිටින්නේ ගුරුට අයත් ධනු රාශිය තුල. මේ හේතුකාරනත් එක්ක බොහෝ වැදගත් සිදුවීම් කිහිපයක්ම සිදුවෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමාජය තුල මෙන්ම ඔබගේ ලග්නයට අනුවත් යම් යම් වෙනස්කම් සිදුවන ආකාරයක් නම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන මුලිකව තිබෙන යම් යම් වෙනස්වීම් සහ මෙම ග්‍රහ මාරුව දැනෙන අයුරු අපි මඳක් විමසලා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මාසේ 13 වනදා සවස 2.44 ට සිකුරු ග්‍රහයා මකර රාශියට පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම සිකුරු ග්‍රහයා අපට මකර රාශියට පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා.