2017 වසරේ අවසන් සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

2017 සිදුවන අවසාන සිකුරු මාරුව ලෙස දෙසැම්බර් මස 20 වන දින සිදුවන සිකුරු මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සිකුරු ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ ධනු රාශියට. මෙම ධනු රාශියට පිවිසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 20 වන දින හවස 6.31 ට සිදුවෙනවා. මීටපෙර සිකුරු ග්‍රහය රැඳී සිටියේ වෘශ්වික රාශිය තුල. මෙම වෘශ්වික රාශියෙන් මිදී ධනු රාශියට පැමිණීම විශේෂයෙන්ම ගුරු ග්‍රහයාගේ රාශියකට පිවිසීම තුල ඉතාමත්ම වැදගත් යෝග ගණනාවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ගුරු ග්‍රහයා රැඳී සිටින්නේ තුලා රාශිය තුල. තුලා රාශිය සිකුරුට අයත් රාශියක්. ඒ හේතුකාරනත් එක්ක මහා පරිවර්තන යෝගයක් ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාව තුල පෙනෙන්නට තිබෙනවා මෙම ග්‍රහ මාරුව සහ ග්‍රහයන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය මත. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව ඉතාමත්ම සුභදායි පිහිටීම් කිහිපයක් මෙන්ම ඉතාමත්ම අසුභදායි පිහිටීම් කිහිපයක්ම ලග්න කිහිපයකට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන සුභ සහ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට මඳක් විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 සිදුවන අවසාන සිකුරු මාරුව ලෙස දෙසැම්බර් මස 20 වන දින සිදුවන සිකුරු මාරුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සිකුරු ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්නේ ධනු රාශියට.