මන්නාරම් වෙරළේ හොල්මන් බංගලාව

පුත්තලමේ සිට මන්නාරම දක්වා දිවෙන සිලාවතුර මුහුද තිරය අදටත් මනස්කාන්තය. ඒ වගේම අතීත සැඟවුණු රහස්ද අපමණය. මුතුපර සඳහා ඉතා ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලු මන්නාරම් මූදු බොක්කේ ශිලාවතුර හා කොන්ඩච්චි අඩවිය පිලිබඳ ඓතිහාසික සාධක විල්පත්තුව ප‍්‍රදේශයේත්, විලච්චිය ප‍්‍රදේශයේත් අදටත් සඳහන්ව තිබෙනවා. මෙරට ඉතිහාසයේ තවත් එක්තරා පැතිකඩක් වශයෙන් කියාපාන ශිලාවතුර වැල්ලේ නැරඹුන්ව ඇති ඩොරික් බංගලාව බැලු බැල්මට ගුප්ත ස්වභාවයක් ගන්නා මෙය එහි වැසියෝ පවසන්නේ හොල්මන් බංගලාච ලෙසින්ය. මෙහි හොල්මන් ඇද්ද නැද්ද යන්න අපි නොදනිමු. එහෙත් මෙහි ඇති ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳව ගෙනහැර දැක්වීමට උචිත යැයි අපි සිතමි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පුත්තලමේ සිට මන්නාරම දක්වා දිවෙන සිලාවතුර මුහුද තිරය අදටත් මනස්කාන්තය. ඒ වගේම අතීත සැඟවුණු රහස්ද අපමණය.