හෙටදින උදෑසන සිදුවන රවී මාරුවෙන් ඇරඹෙන කෝණ මාස දෝෂය ඔබට කොහොමද ?

රවී ග්‍රහයා 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා පෙ.ව. 3.01 ට ධනු රාශියට පිවිසෙන අතර 2018 ජනවාරි 14 වැනිදා දක්වා ප.ව. 1.47 වන තෙක්ම ධනු රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. මෙම ග්‍රහ චලිතය හේතුවෙන් 2017 දෙසැම්බර් 16 වැනිදාත්, 2018 ජනවාරි 14 වැනිදාත් අතර කාලය තුල කෝණ මාස දෝෂය හටගන්නා අතර ඒ නිසා එම කාල සීමාව තුල විවාහ නැකත් සහ නිවාස නැකත් පිළියෙළ කිරීමට සුදුසු ග්‍රහ තත්වයක් නොපවතින බව පෙනේ. ඉදින් හෙටදින සිදුවන රවී මාරුව ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න අපි දැන් විමසා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
රවී ග්‍රහයා 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා පෙ.ව. 3.01 ට ධනු රාශියට පිවිසෙන අතර 2018 ජනවාරි 14 වැනිදා දක්වා ප.ව. 1.47 වන තෙක්ම ධනු රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි.