පොල්ගෙඩියේ මන්තරේ ඇත්ත නැත්ත විශ්වකර්ම සොයා ගිය ගමන

පසුගිය දිනෙක අන්තර්ජාලය හරහා පොල් ගෙඩියක් මන්තර බලයෙන් කරකවනු දුරු වීඩියෝ දර්ශන පෙළක් අපි දුටුවෙමු. ඉතින් මේ පිලිබඳ ඇත්ත නැත්ත පිලිබඳ ගවේෂණයක් කරන්නට විශ්වකර්ම අපිට සිත් විය. ඉදින් ඒ කපු මහතාගේ නම්බරය අන්තර්ජාලය හරහා සොයාගෙන ඔහුව සොයාගෙන ගියෙමු. ඉදින් ගුප්ත ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව අපි කොතෙක් දැමුවද අප හටද එහි පුර්ණ විශ්වාසයක් නොමැත. එහෙත් එවැනි දෙයක් තිබේනම් එවැනි ස්ථානයකට බොරුවක් කරයිද යන්න සොයාබැලීමටත් අපිට සිත් උන නිසා අපිත් පොල් ගෙඩියක් අරගෙන එම කපු මහතා ඔස්යා ගියෙමු. එහිදී ඔහු සමග පිළිසඳරක යෙදුන අපි එම අපි වීඩියෝ දර්ශනවලින් දුටු ක්‍රියාවලිය නැවට පෙන්වීමට කල ඉල්ලීමකට අනුව ඔහු එය අපට කර පෙන්වල ලදී. ඉදින් මෙහි ඇත්ත නැත්ත අපි නොදනිමු. අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු. තීරණය ඔබ සතුය. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පසුගිය දිනෙක අන්තර්ජාලය හරහා පොල් ගෙඩියක් මන්තර බලයෙන් කරකවනු දුරු වීඩියෝ දර්ශන පෙළක් අපි දුටුවෙමු. ඉතින් මේ පිලිබඳ ඇත්ත නැත්ත පිලිබඳ ගවේෂණයක් කරන්නට විශ්වකර්ම අපිට සිත් විය.