2018 ජනවාරි මස 6 වන දින සිදුවන බුධ මාරුවෙන් ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල

2018 ජනවාරි මස 6 වන දින සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැරසෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බුධ ග්‍රහයා ජනවාරි 6 වන දින සවස 7.49 ට ධනු රාශියට පිවිසෙනවා. බුධ ග්‍රහයා මිට පෙර රැඳී සිටියේ වෘශ්වික රාශිය තුල. මේ හෙතුකාරනාත් එක්ක බුධ මෙවර පිවිසෙන්නේ ගුරුගේ නැතිනම් බ්‍රහස්පතිගේ රාශියට. මේ හේතුකාරණා මත බොහෝ ලග්න කිහිපයකට බොහොම සුභ ඵල තත්වයන් මෙන්ම බොහොම අසුභ තත්වයන් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන සුභ තත්වයන් මොනවාද අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට මඳක් විමසලා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මස 6 වන දින සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැරසෙන්නේ.