ජනවාරි 17 කුජ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද?

2018 ජනවාරි මාසේ 17 වන දින සිදුවන කුජ ග්‍රහයා නැතිනම් අඟහරු ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශිගතවිම තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙඩි රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද ගෙන එන්නේ. මෙම වෘශ්වික රාශිගත වීම වැදගත් වන්නේ මිට පෙර කුජ ග්‍රහය රැඳී සිටියේ තුලා රාශිය තුල. වෘශ්වික රාශිය කියන්නේ කුජට ස්වක්ෂේත්‍ර රාශියක්. නැත්තන් අපි ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවේදී හඳුන්වනවා කුජගේ ගෙදරට පැමිණෙනවා කියල. විශේෂයෙන්ම මෙම වෘශ්වික රාශිගතවිම තුල බොහෝ ලග්න කිහිපයකට සුභ ඵල මෙන්ම අසුභඵල දායක තත්වයන් ගෙනදෙන බවනම් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නැවත 2018 මාර්තු මාසේ 6 වන දින දක්වාම මෙම ග්‍රහ ගමන මෙම රාශිය තුල රැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව කොහොමද කියල අපි විමසා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මාසේ 17 වන දින සිදුවන කුජ ග්‍රහයා නැතිනම් අඟහරු ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශිගතවිම තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙඩි රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද ගෙන එන්නේ.