නොවැම්බරයේ අවසාන ග්‍රහ මාරුවේ පරුවර්තන යෝගය ඔබට කොහොමද - රුක්ෂාන් ජයසේකර

2017 වර්ෂයේ සිදුවන ග්‍රහ මාරු අතරින් නොවැම්බර් මාසයේ සිදුවන අවසාන ග්‍රහමාරුව විදියට අපට සලකන්න පුළුවන් කුජ ග්‍රහයා තුලා රාශියට පැමිණීම. මෙම තුලාරාශියට පැමිණීම අපට වැදගත් වන්නේ ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තුලාරාශීය අධිපති සිකුරු ග්‍රහයා මේ අවස්ථාවේ රැඳිලා තිබෙන්නේ වෘශ්වික රාශිය තුල. විශේෂයෙන්ම මෙම රාශිදෙක සහ ග්‍රහයින් දෙදෙනා අතර මෙම කාලය තුල පරිවර්තන යෝගයක් යෙදෙමින් තමයි මෙම ග්‍රහ ගමන සිදුවන්නේ. එමනිසා විශේෂ ග්‍රහ පිහිටීම් ගණනාවක්ද සමග තිබෙන මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබගේ ලග්නයට අනුව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මෙය ලග්න කිහිපයටක ඉතාමත් සුභාඵලදායි තත්වයක් මෙන්ම ලග්න කිහිපයට යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන් තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මෙම ග්‍රහගමනේ තිබෙන විශේෂත්වයට සමග ඔබේ ලග්නයට අනුව විමසාබලමු ඔබට කොහොමද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 වර්ෂයේ සිදුවන ග්‍රහ මාරු අතරින් නොවැම්බර් මාසයේ සිදුවන අවසාන ග්‍රහමාරුව විදියට අපට සලකන්න පුළුවන් කුජ ග්‍රහයා තුලා රාශියට පැමිණීම.