නිල් චිත්‍රපටි බැලුවට ඔබ නොදත් ඇඟ හිරිවැටෙන කථාව

කවුරැ මොන කතා ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වත් කොතෙක් නැහැ කිව්වත් ගැහැණු පිරිමි භේදයකින් තොරව නිල් චිත්‍රපට නරඹන පිරිස වේගයෙන් වැඩි වෙලා කිව්වොත් මා නිවැරදියි. එහෙම කියන්න හොඳම සාධකය තමයි ලෝකෙන්ම නිල් චිත්‍රපට සෙවුම් යන්ත්‍ර අතරින් මුල් ස්ථාන වලට ලංකාව පත්ව තිබෙනු දකින්නට ලැබීමයි. ඉතින් හක්කේ බුදු රැස් බොක්කේ දඩ මස් කියල ආයේ අමුතුවෙන් කිව යුතුද නැතැයි සිතමි. ඉතින් මෙහි ඇති හරි වැරැද්ද කියල දෙන්න නෙමෙයි විශ්වකර්ම අපි අද සැරසෙන්නේ. අපි රස කරමින් බලන්නා වූ මේ නිල් චිත්‍රපට පිළිබඳව ඔබ නොදත් පසුබිම ගැනයි අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවට එයාල රඟපාන්නේ සතුටින් කියල ඒක එහෙම නෙමෙයි කියල මේ වීඩියෝව නරඹන ඔබට වටහාගත හැකි වේවි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කවුරැ මොන කතා ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වත් කොතෙක් නැහැ කිව්වත් ගැහැණු පිරිමි භේදයකින් තොරව නිල් චිත්‍රපට නරඹන පිරිස වේගයෙන් වැඩි වෙලා කිව්වොත් මා නිවැරදියි. මේ පිලිබඳ ඔබ නොදත් පසුබිම ගැනයි මේ.