හැමදාම නෙල්ලි ගෙඩියක් කෑවොත් හිතාගන්න බැරි වෙනසක්

පැරණි පොත පතෙහි සඳහන් අතැඹුල ලෙසින් ප්‍රකට විටමින් සී පදාර්ථය බහුල ලෙස අඩංගු රසපහකින් යුක්‌ත 'පංචරසා' යන නාමය පටබැඳ ගුණවත් පලතුරක්‌ ලෙස සලකන නෙල්ලි ආයුර්වේදයේ නැතිවම බැරි ඖෂධයකි. මෙම ගෙඩියෙහි ලවණ රසය හැර අන් සියලුම රස මෙහි අඩංගුය. මෙම ශාකය මීටර් දහයක්‌ පමණ උසට වැඩෙන ගසකි. අක්‍රමවත් ලෙස අතු බෙදී එක ඉත්තක සිහින් පත්‍ර දෙපසට විහිදී තිබේ. Phyullanthus Embilikal යන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන්ද Euphor Biaaceac කුලයට අයත් සිංහල නාමයෙන් ඇඹල ලෙස ද දෙමළ නෙල්ලිකායි ඉංග්‍රීසියෙන් Indian Goosberry යන නාමයෙන් මෙය හඳුන්වයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පැරණි පොත පතෙහි සඳහන් අතැඹුල ලෙසින් ප්‍රකට විටමින් සී පදාර්ථය බහුල ලෙස අඩංගු රසපහකින් යුක්‌ත 'පංචරසා' යන නාමය පටබැඳ ගුණවත් පලතුරක්‌ ලෙස සලකන නෙල්ලි ආයුර්වේදයේ නැතිවම බැරි ඖෂධයකි.