මේ ඖෂධීය රහස් වට්ටෝරුවෙන් සති හතරෙන් පැතිලි බඩක්

විශ්වාස කල හැකිද අරළු, බුළු, නෙල්ලි, ඉරමුසු, බෙලි සහ නීරමුල්ලිය යන වටිනා ඖෂධ ශාක සාරයෙන් සැදුම් ලත් ආයුර්වේදීය රහස් වට්ටෝරුවකින් තනන ලද තේ පානයකින් ඔබේ ඉදිරියට නෙරා ආ උදරය සති 04 සිට 12 දක්වා කාලය තුල නැති කර දෙන බව. මේ ඖෂධීය ශාඛ සාර හය සොයා මෙය තැනීමට ඔබ වද විය යුතු නැත. ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ආයතනක් විසින් මෙම ශාඛ සාර හයම කැටිකොට විස්මිත පානයක් වෙළඳපොලට නිකුත් කර තිබෙනවා. පිම්බුනු උදරය නිසා එදිනෙදා මුහුණ දෙන අපහසුතා වලට සහනය ලබා දෙන මෙය කෙටි කලකින්ම උදරයේ අපහසුතා වලින් තොර සැහල්ලු වෙනසක් සමග කඩවසම් ආකර්ෂණිය පෙනුමක් ලබා දෙයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පිම්බුනු උදරය නිසා එදිනෙදා මුහුණ දෙන අපහසුතා වලට සහනය ලබා දෙන මෙය කෙටි කලකින්ම උදරයේ අපහසුතා වලින් තොර සැහල්ලු වෙනසක් සමග කඩවසම් ආකර්ෂණිය පෙනුමක් ලබා දෙයි.