කොළඹ කොටුවේ ඉඳන් මන්නාරම් කෝච්චියෙන් යද්දී දුටු විස්මිත දසුන්

පසුගිය දිනෙක අපි මන්නාරම සහ තලේ මන්නාරම ගිය විත්තිය ඔයාල දන්නවනේ. ඉතින් ඒ පිලිබඳ වීඩියෝවකුත් පසුගිය සතියේ ගෙන ආව. ඒ වගේම එහි අතු පෞරාණික දේවල් ගැනත් ඉදිරියේදී වීඩියෝවකින් ගෙන එන්නට සුදානම්ව සිටිනවා. ඉතින් අපි කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මන්නාරම වෙත දුම්රියෙන් ගමන් කරද්දී ඇස් අදහගතනොහැකි අපුරු සුන්දරත්වයක් අපි දුටුවා. ඉතින් අපි දුටු ඒ සුන්දරත්වය ඔයාලත් එක්ක බෙදාහදාගන්න තමයි අපි මේ සුදානම. ඉතින් වීඩියෝවනම් ටිකක් දිගයි. මොකද දුම්රියේ ඉඳන් අපි ගොඩක් සුන්දර තැන් රාශියක් පටිගත කළා. ඉතින් ඔයාලත් මේක බලල කොහොමද කියල සහ අපේ රටේ සුන්දරත්වය පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහසත් කොමෙන්ටුවකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අපි කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මන්නාරම වෙත දුම්රියෙන් ගමන් කරද්දී ඇස් අදහගතනොහැකි අපුරු සුන්දරත්වයක් අපි දුටුවා.