යකුන්ගෙන් වැඩ ගෙන සැදූ මංහන්දියේ පන්සල

කොළඹ සිට ගාලුපාරෙන් බේරුවල නගරය පසුකරද්දීම හමුවන තුන්මන්සලෙන් වමට දිවෙන කීරන්තිඩිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 5ක් පමණ දුරයත්ම හමුවන්නේ විස්මිත ඉපැරණි පුදබිමකි. මෙහි ගල් කැටයම් යකුන් විසින් ඔසවාගෙන තබන ලද බවට ජනප්‍රවාද වල සඳහන් වෙයි. මාලේවන පඤ්ඤානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විහාරයේ නිර්මාතෘ විය. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් වලින් අසීමිත දැනුමකින් හෙබි උන්වහන්සේ යකුන්ගෙන් වැඩ ගෙන කල මේ ප්‍රාතිහාර්ය නම් විශ්වකර්ම වැඩකි. මන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියාකරන පිල්ලියක් දඹදිව හිමාලයට යවා ඖෂධ පවා ගෙන්වාගත් අන්දම පුදුම උපදවන සුළුය. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔබට ගෙන එන්නේ මේ විස්මිත විහාරස්ථානයේ වගතුගය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කොළඹ සිට ගාලුපාරෙන් බේරුවල නගරය පසුකරද්දීම හමුවන තුන්මන්සලෙන් වමට දිවෙන කීරන්තිඩිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 5ක් පමණ දුරයත්ම හමුවන්නේ විස්මිත ඉපැරණි පුදබිමකි. එහි අතීතය පිළිබඳවයි මේ.