පිළිකා නසන කෑම මෙන්න

පිළිකාවක් වැළඳුණුවිට රෝගියකු බොහෝ සේ මානසික පීඩාවට පත් වේ. එහෙත්, එබඳු රෝග සෑදීම අවම කර ගැනීමට අපට ද යම් තරමකට හෝ හැකියාව ඇත. ඒ, වස විසෙන් තොර ආහාර අනුභවයෙන් සහ පිළිකා නසන ගුණයෙන් යුතු ආහාර අනුභව කිරීම මඟිනි. පිළිකා නසන ගුණ සහිත ආහාර කිපයක් මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇත. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ එබඳු ආහාර වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳවයි. ඉදින් මේ ආහාරවල පිළිකා නසන ගුණය පිලිබඳ සවිස්තරාත්ම සටහනක් වීඩියෝවේ අන්තර්ගතව ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ පිළිකා නසන ආහාර වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳවයි.