හෙටින් උදාවන 2018 නව වසර ඔබට කොහොමද

අදින් මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට 2017 වර්ෂය ගෙවී ගොස් 2018 නව වසරට පා තැබීමට නියමිතව සිටින ඔබට 2018 නව වසර කොහොමද කියල දැනගැනීමට කුතුහලයෙන් ඉන්න බව නොරහසක්. ඉදින් විශ්වකර්ම අපිත් එක්ක ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ඇසුරින් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතාත්, ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමාත් 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියල සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් කරලා තිබෙනවා. ඉදින් නව වසරට පා තබන ඔබට 2018 අවුරුද්ද ජ්‍යෝතිෂ්‍යමය විග්‍රහයකින් කෙසේ නම් සුභ හෝ අසුභ ලෙස බලවත්වන්නේද කියා අපි විමසා බලමු.

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙනෙන 2018 ලග්න පලාපලයි පහත විඩියෝවෙන් දක්වා ඇත්තේ.


ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා විසින් ගෙන එන 2018 නව වසර ඔබට කොහොමද කියලයි පහත වීඩියෝවෙන් ගෙන එන්නේ.
අදින් මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට 2017 වර්ෂය ගෙවී ගොස් 2018 නව වසරට පා තැබීමට නියමිතව සිටින ඔබට 2018 නව වසර කොහොමද