2018 තිරණාත්මක අවුරුද්ද ලග්න කිහිපයකට ධන උල්පත් මතු කරවයි - සුජිත් නිශාන්ත

2017 වසර ගෙවී 2018 නව වසරට පා තබන ඔබට සහ ඔබේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න දැනගැනීම පිණිස නොඉවසිලිමත්ව සිටිනබව රහසක් නෙමෙයි. ඉදින් මෙවරද ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් ඔබේ ලග්නයට නව වසර කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න විග්‍රහ කිරීමට සරසි සිටිනවා. සම්ප්‍රදායික ලග්නපලාපල මෙන් නොව ඉතා දීර්ඝ සවිස්තරාත්මකව ලග්නයෙන් ලග්නයට 2018 වසර ඔබට සුභ ඵල හෝ අසුභ ඵල කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න විස්තර කර සිටිනවා. නව වසරට නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් ගෙනදෙමින් ඔබට කෙසේ නම් ආර්ථික වැසි ලඟා කරගැනීමට හැකිවේද සහ අසුභ තත්වයන් තිබේනම් ඒවා මග හැර යන්නේ කෙසේද යන්නත් සහ ඊට අදාළ පිළියම් මොනවාද යන්නත් මෙම විග්‍රහය තුල දක්වා තිබෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
තීරණාත්මක අවුරුද්දක් වන 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත මහතා සැදිහි පැහැදී ඉන්නවා.