2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය පිලිබඳ ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකිය

2018 වර්ෂය උදාවීමත් සමග සහ පළාත් පාලන මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග ඉදිරියට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න ඕන උනන්දු වනු නොඅනුමානයි. දේශපාලනික, ආර්ථික, අධ්‍යාපනික, සෞඛ්‍ය සහ ස්වභාවික ව්‍යසනයන් සම්බන්ධයෙන් 2018 නව වසර කෙසේද යන්න ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් විශ්වකර්ම අපිත් සමග අනාවැකි රැසක් පල කළා. කොළඹ මහා නගරසභාවේ පෙරලියක් ඇති කරවන බවත්, පළාත් සභා නම් ගම් සහිතව ජන්ද ප්‍රතිඵල ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ඇසුරින්ද, සුජිත් නිශාන්තයන් ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් අපිත් සමග හෙළි කළා. ඉදින් මේ පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඔබට 2018 රටට කොහොමද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2018 වර්ෂය උදාවීමත් සමග සහ පළාත් පාලන මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග ඉදිරියට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් විශ්වකර්ම අපිත් සමග අනාවැකි රැසක් පල කළා.