භාවනාවෙන් මිස හැබැයින් යන්න බැරි ලොවක් මවිත කල අමරණිය දේශය

මේ ලෝකයේ කොතෙකුත් විසඳාගත නොහැකි තිබේද යන්න අපි කියන්න යන මෙන්න මේ දේ ඔබ බැලුවොත් ඔබටත් නිතැකින්ම සිතෙනු නොඅනුමානයි. අනාගත අධ්‍යාත්මික පුනරුදය උදෙසා බුදුන් වහන්සේගේද ධර්මස්කන්ධය මෙන අධ්‍යාත්මික නගරහේ තැන්පත් කර ඇති බවට පුරාවෘත වලද සඳහන් වෙයි. මෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය කෙසේ වෙතත් මේ අද්භූත මෙන්ම අධ්‍යාත්මික බලයක් සහිත මේ නගරය පිලිබඳ අත්දැකීම් ඇත්තෝද පෘථිවියේ සිටිති. සැබෑ ලෝකයේ කිසිම භෞතික ක්‍රමවේදයකින් මෙයට යා නොහැකි අතර භාවනාමය ධ්‍යාන ශක්තීන්ගෙන් පමණක් මේ නගරයට ඇතුළු විය හැකි බවට අධ්‍යාත්මිකවේදීන්ගේ විශ්වාසයයි. එසේ නම් අපි නරඹමු මේ අද්භූත මෙන්ම අධ්‍යාත්මික නගරයේ වග තුග පිළිබඳව. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මේ ලෝකයේ කොතෙකුත් විසඳාගත නොහැකි තිබේද යන්න අපි කියන්න යන මෙන්න මේ දේ ඔබ බැලුවොත් ඔබටත් නිතැකින්ම සිතෙනු නොඅනුමානයි. අනාගත අධ්‍යාත්මික පුනරුදය උදෙසා බුදුන් වහන්සේගේද ධර්මස්කන්ධය මෙන අධ්‍යාත්මික නගරහේ තැන්පත් කර ඇති බවට පුරාවෘත වලද සඳහන් වෙයි.