දින හතරින් කෙට්ටු කරන විස්මත දිව්‍යමය පානය

මහත අයට කෙට්ටු වෙන්න තියේනම් කෙට්ටු අයට මහත් වෙන්න තිබේ නම් කොයි කවුරුත් අකමැති වෙන එකක් නැහැ. ඉදින් මේ සංලා වෙළඳපොලේ නොයෙකුත් කෘතීම රසායනිකයන් භාවිතා කරනවා. ඉදින් ඒවා භාවිතා කරද්දී අතුරු ආබාධවලිනුත් අඩුවක් දකින්නට නැහැ. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මහත අයව කෙට්ටු කරවන ජාත්‍යන්තරව පිලිගන් පානයක් පිළිබඳවයි. ඉදින් මේ පානයට නම් තබා ඇත්තේ 'Sassy water' කියල. මෙසේ නම් තැබීමට හේතු වුයේ මෙම විස්මිත පානය හඳුන්වා දුන් ප්‍රවීණ පෝෂණවේදිනියක වූ 'Cynthia Sass' නිසාවෙනි. ඉදින් ලොව පුරා ජනප්‍රිය මෙම පානය තනා ගන්නේ කෙසේද යන්නත් මෙමගින් අනවශ්‍ය මේදය දහනය කරවමින් ඔබට සැහැල්ලු ශරීරයක් ගෙන දෙන්නේ කෙසේද යන්නත් මේ වීඩියෝව තුලින් විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට ගෙනහැර දක්වනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මහත අයව කෙට්ටු කරවන ජාත්‍යන්තරව පිලිගන් පානයක් පිළිබඳවයි. ඉදින් මේ පානයට නම් තබා ඇත්තේ 'Sassy water' කියල. මෙසේ නම් තැබීමට හේතු වුයේ මෙම විස්මිත පානය හඳුන්වා දුන් ප්‍රවීණ පෝෂණවේදිනියක වූ 'Cynthia Sass' නිසාවෙනි.