සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 නොවැම්බර් 27 සිට දෙසැම්බර් 03 දක්වා

ප්‍රථමයෙන් එළඹෙන සතිය වාසනාවන්ත සතියක් වේවා යැයි අපි එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. 2017 නොවැම්බර් මාසරේ 27 වන සඳුදා සිට 2017 දෙසැම්බර් මාසයේ 03 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. ඉදින් පසුගිය සතියට වඩා මෙම සතිය ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද? එනම් සුභ ඵල හෝ අසුභ ඵල කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න සහ අසුභ තත්වයන් තිබේ නම් ඒවා මග හරින්නේ කෙසේද යන්නත්, සුභ ඵල තිබේනම් ඒවා තවත් සුභ වන අයුරින් කෙසේ නම් කටයුතු කල යුතුද යන්නත් ඒ ඒ ලග්නයන්ට අදාලව ජය වර්ණය, ජය අංකය, සුභ දිනයන් ආදියද මෙහි දක්වා ඇත. එසේනම් ලග්නයෙන් ලග්නයට මෙම සතිය ඔබට කොහොමද කියල බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 නොවැම්බර් මාසරේ 27 වන සඳුදා සිට 2017 දෙසැම්බර් මාසයේ 03 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.