අද රාත්‍රියේ තීරණාත්මක ග්‍රහ මාරුවක් - සිකුරු වෘශ්වික රාශිගතවීම ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

මෙම සතියේ තීරණාත්මක ග්‍රහ මාරු දෙකක් සිදුවන බව පෙනේ. ඉන් ප්‍රථම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන්නේ අද දිනය. එනම් 2017 නොවැම්බර් මස 26 වැනිදා රාත්‍රී 10.10 ට සිකුරු ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශියට පිවිසීමය. මෙසේ වෘශ්වික රාශියට පිවිසෙන සිකුරු ග්‍රහයා 2017 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ප.ව. 6.32 වන තෙක්ම තම වෘශ්වික රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. මෙම සතියෙහි සිදුවන අනෙක් ප්‍රධාන ග්‍රහ මාරුව වන්නේ 2017 නොවැම්බර් 30 වැනිදා පෙ.ව. 5.21 ට කුජ ග්‍රහයා තුලා රාශියට පිවිසීමය. මෙසේ තුලා රාශියට පිවිසෙන කුජ ග්‍රහය 2018 ජනවාරි 17 වැනි දා පෙ.ව. 5.11 වන තෙක්ම තම තුලා රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. අපි දැන් බලමු සිකුරු වෘශ්විකරාශිගතවීම ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද කියා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මෙම සතියේ තීරණාත්මක ග්‍රහ මාරු දෙකක් සිදුවන බව පෙනේ. ඉන් ප්‍රථම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන්නේ අද දිනය. එනම් 2017 නොවැම්බර් මස 26 වැනිදා රාත්‍රී 10.10 ට සිකුරු ග්‍රහයා වෘශ්වික රාශියට පිවිසීමය.