තවමත් අභිරහසක් වූ අවකාශයේ පාවෙන අරුම පුදුම චෛත්‍යය

කයිතියෝ පැගෝඩා එහෙම නැතිනම් ස්වර්ණමය ගල යනුවෙන් හැඳින්වෙන මේ අරුම පුදුම චෛත්‍යය පිහිටා ඇත්තේ මියන්මාරයේ කයිතියෝ කන්ද මත පොලවට සියුම් නුලක ප්‍රමාණයක ඉහලින් පොලව හා සම්බන්ධ නැතිව පිහිටා ඇති මේ චෛත්‍ය ලෝ පුරා ජනයාව මවිතයට පත් කර තිබෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණයටද අභියෝගයක් වෙමින් පිහිටා ඇති මේ චෛත්‍ය පිහිටා ඇති ගලේ පිහිටීම අදටත් අභිරහසකි. ලෝ පුරා දෙස් විදෙස් ජනයා මෙය බැලීමටපැමිණෙන අතර මේ චෛත්‍ය තැනීමේ කථා පුවතද හරි අපුරු එකකි. මේ ඒ පිලිබඳ කෙටි වාර්තාමය වැඩසටහනකි. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කයිතියෝ පැගෝඩා එහෙම නැතිනම් ස්වර්ණමය ගල යනුවෙන් හැඳින්වෙන මේ අරුම පුදුම චෛත්‍යය පිහිටා ඇත්තේ මියන්මාරයේ කයිතියෝ කන්ද මත පොලවට සියුම් නුලක ප්‍රමාණයක ඉහලින් පොලව හා සම්බන්ධ නැතිව පිහිටා ඇති මේ චෛත්‍ය ලෝ පුරා ජනයාව මවිතයට පත් කර තිබෙනවා.