වසර 13,000 කට වඩා පැරැණි අත්භූත චන්ද්‍රිකාව

පෘථිවි කක්ෂය වටා අදටත් සක්‍රියව පවතින වසර 13,000 කට වඩා පැරණි චන්ද්‍රිකාවක් තිබෙනවා කියල කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඔබ විශ්වාස කලත් නැතත් සත්‍යතාවය නම් එයයි. ඇත්තටම චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයක්වත් නොතිබුණු යුගයක කවුරුන් විසින් මෙය අභ්යාවකාශගත කලේද යන්න ගැටළුවකි. පිටසක්වල ජීවින් විසින් කක්ෂගත කල යානාවක්ද? එසේත් නැතිනම් වසර 13000 කට ප්‍රථම පෘථිවි තලයේම ජිවත් වූ දියුණු ජීවින් විසින් කක්ෂගත කරවුවක්ද යන්න අපට පෙරයීම් කල හැකිය. කෙසේ වෙතත් අබිරහස් ගොන්නට එකතුවන මෙම චන්ද්‍රිකාව පිළිබඳව අදටත් විසඳාගතනොහැකිව තිබෙනවා. එසේත් නැතිනම් මෙහි අබිරහස ලෝක බලවතුන් විසඳා ඇතත් අපට අබිරහසක්ව සත්‍ය වසන් කරනවා හෝ විය හැකියි. තීරණය ඔබ සතුයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පෘථිවි කක්ෂය වටා අදටත් සක්‍රියව පවතින වසර 13,000 කට වඩා පැරණි චන්ද්‍රිකාවක් තිබෙනවා කියල කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඔබ විශ්වාස කලත් නැතත් සත්‍යතාවය නම් එයයි.