නොවැම්බර් 16 දින රවී වෘශ්විකයට - තීරණාත්මක දේශපාලන තීන්දු කිහිපයක්

තුලා රාශිය තුල ගමන් ගන්නා රවී නොවැම්බර් මස 16 දා වෘශ්වික රාශියට පැමිණේ. මේ අනුව ඕනෑම වසරක නොවැම්බර් මස 16 දාත් දෙසැම්බර් මස 16 දාත් අතර කාලයේ ඉපදුනු දරුවන්ට ශුභ ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇත. රවී ග්‍රහයා සහ සිකුරු ග්‍රහයා තවදුරටත් තුලා රාශිය තුල හැසිරෙමින් නීච භංග රාජයෝගය පවත්වාගෙන යයි. ඒ හේතුවෙන් 2017 නොවැම්බර් 16 වැනිදා දක්වා ඉදිරියට පවතින දින කිහිපය තුලද රටට අසුබ ආරංචියක් ලැබෙන්නට සහ සුභ ආරංචියක් ලැබෙන්නට ඉඩ කඩ පවතින බව පෙනේ. මේ ආකාරයට රවී ග්‍රහයා දෙසැම්බර් 15 වැනිදායින් පසු වෘශ්වික රාශිය තුල චලිත වෙද්දී ශනි ග්‍රහයා තවදුරටත් ඊට යාබද ධනු රාශිය තුල චලිත වෙයි. ඒ හේතුවෙන් නොවැම්බර් 15 වැනිදාත්, දෙසැම්බර් 15 වැනිදාත් අතර කාලය තුල තීරණාත්මක දේශපාලන තීන්දු කිහිපයක් පිලිබඳ ඉඟි ලැබෙන බව පෙනේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
තුලා රාශිය තුල ගමන් ගන්නා රවී නොවැම්බර් මස 16 දා වෘශ්වික රාශියට පැමිණේ. මේ අනුව ඕනෑම වසරක නොවැම්බර් මස 16 දාත් දෙසැම්බර් මස 16 දාත් අතර කාලයේ ඉපදුනු දරුවන්ට ශුභ ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇත.