කොත්මලේ ජලාශය පත්ලෙන් මතුවූ කඩදොර විහාරයේ අබිරහස

ලෝක ඉතිහාසරේ ස්වර්ණමය වාපි යුගය නොහොත් ශිෂ්ඨාචාරය ලෙස ඉතිහාසඥයකු වූ ආනෝල්ඩ් ජේ. ටොයින්බි විසින් ලියන ලද ‘ලෝක ඉතිහාසය’ නමැති කෘතිය වැදගත් සාක්ෂියක් උසුලයි.වැවයි, දාගැබයි ගමයි පන්සලයි යන තේමාව යටතේ බිහි වූ ඒ අතීත වාපි ශිෂ්ඨාචාරය විශිෂ්ඨ එකක් විය. අධ්‍යාත්මික සංවර්ධය සංඛේතවත් කරවමින් ඉදි වූ මෙම වාපි ශිෂ්ඨාචාරය හෙළ අතීත තිරසාර සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය මොනවට කියාපාන්නකි. ඉදින් මේ අනගි වාපි ශිෂ්ඨාචාරයට තිත තබමින් නුතනයේ සිදුවන සංවර්ධන සියල්ල විනාශකරදමමින් සිදුවන්නක් බව නම් නොරහසකි. ඉදින් අතීත වාපි ශිෂ්ඨාචාරයට අත්වූ ඉරණම කොත්මලේ ජලාශ පත්ලෙන් මතු වූ කඩදොර විහාරයේ ඇති බුදු පිළිම වහම්සේ අපට පෙන්වා දෙයි. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අනගි වාපි ශිෂ්ඨාචාරයට තිත තබමින් නුතනයේ සිදුවන සංවර්ධන සියල්ල විනාශකරදමමින් සිදුවන්නක් බව නම් නොරහසකි. ඉදින් අතීත වාපි ශිෂ්ඨාචාරයට අත්වූ ඉරණම කොත්මලේ ජලාශ පත්ලෙන් මතු වූ කඩදොර විහාරයේ ඇති බුදු පිළිම වහම්සේ අපට පෙන්වා දෙයි.