පර්යේෂකයන්ගේ ඇඟ ශීතල කරවන පුවතක්‌ - ඇන්ටාක්ටිකාවට පහලින් සැඟවුණු ලෝකයක්

සියයට අනූඅටක්ම ඝන අයිස් තට්ටුවකින් වැසි ඇති ඇන්ටාක්‌ටිකාව වර්ග කිලෝමීටර මිලියන දහහතරක ප්‍රදේශයක විහිදී ඇති ඉන්දීය අත්ලන්තික්‌, පැසෆික්‌ යන දක්‌ෂිණ සාගර කලාප වලින් වටවූ මහද්විපයකි. සෙල්සියස් අංශක සෘණ අගයක් දක්වා දිවෙන උෂ්ණත්වය පෘථිවියේ ඇති සීතලම භුමිය කිව්වොත් වරදක් නැත. මෙම අධික උෂ්ණත්ව අවපාතනය නිසාම මෙහි කිසිදු මිනිස් ජනාවාසයකය හිතකර වන්නේ නැත. විවිධ පර්යේෂකයන් දහස පන්දහස අතර ගණනකින් මෙහි පැමිණෙන්නේ පර්යේෂණ කටයුතුම නිසාවෙනි.  ඉදින් මේ පර්යේෂකයන්ගේ ඇඟ කිලිපොලා යන පුවතක් පසුගිය දිනෙක වාර්තා උනා. ඒ ඇන්ටාක්ටිකා මහාද්වීපයේ අයිස් තට්ටුවය පහලින් සැඟවුණු ලෝකයක් පිලිබඳ හෙළිදරව් වීමක් පිළිබඳවයි. ජාතික විද්‍යා පදනමේ පර්යේෂකයන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම අනාවරණය මුළු මහත් ලෝකයක් කැළඹුවා මා වැරදි නැත. මේ ඒ පිලිබඳ කෙටි වාර්තාමය චිත්‍රපටයයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පර්යේෂකයන්ගේ ඇඟ කිලිපොලා යන පුවතක් පසුගිය දිනෙක වාර්තා උනා. ඒ ඇන්ටාක්ටිකා මහාද්වීපයේ අයිස් තට්ටුවය පහලින් සැඟවුණු ලෝකයක් පිලිබඳ හෙළිදරව් වීමක් පිළිබඳවයි.