ලොවක් කම්පනය කරවමින් පිරමිඩ වල අබිරහසක් හෙළි වෙයි

ගීසාහි පවතින මහා පිරමීඩය ඉස්සර කාලේ හදපු ශක්ති ජනනය කරන යන්ත්‍රවලට හොඳම උදාහරණයක්. ටෙස්ලාගේ බලාගාරය විදිහටම ක්‍රියා කරන මේක හදලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට උඩදි. පෘථිවියේ ස්වභාවික ශක්ති සම්පත් හා භෞතික ලක්ෂණ පාවිච්චි කරලා ඉතා විශාල ශක්ති ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරන්නට මෙම පුදුමාකාර නිර්මාණය සමත් වෙලා තියනවා. දැන් විශ්වාස කරන්නේ ආදි කාලින ඊජිප්තුවරුන් හා මායාවරුන් ඇතුළු එවකට ලොව පුරා පැතිරී තිබූ අනෙකුත් දියුණු ශිෂ්ටාචාරයන් මේ මහා ශක්තිය වසර දහසක් පමණ කාලයක් පුරාවට භාවිත කරන්නට ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ධාරාවේ විද්‍යාඥයින් නම් කියන්නේ හැමදාම වගේ මේ කතා සේරම බොරු කියලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
දැන් විශ්වාස කරන්නේ ආදි කාලින ඊජිප්තුවරුන් හා මායාවරුන් ඇතුළු එවකට ලොව පුරා පැතිරී තිබූ අනෙකුත් දියුණු ශිෂ්ටාචාරයන් මේ මහා ශක්තිය වසර දහසක් පමණ කාලයක් පුරාවට භාවිත කරන්නට ඇති බවයි.