පෙර නොවූ විරු ආර්ථික අහේනියක්, අසාර්ථක පාලනයක් - ටක්කෙටම හරි ගිය අනාවැකි - ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත

බොහෝ අය සෙනසුරු ධනුරාශිගතවීම සම්බන්ධයෙන් රටට හොඳයි යනුවෙන් කතා කලත්, උදාහරණ සහිතව ඉදිරි අවුරුදු කාලසීමාව දුෂ්කර කාලයක් බව පෙන්වා දුන් එකම ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදියා වශයෙන් ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමාව හඳුන්වා දිය හැකියි. ඔහු මෙතෙක් අප සමග සිදු කල සියළුම සාකච්චා වල හෙළිදරව් කල සියළුම අනාවැකි පාහේ සත්‍ය බවට පත්ව තිබෙන අතර 2018 වර්ෂයේදීත් රටට කිනම් අයුරකින් දේශපාලනික, සමාජීය ශා ආර්ථික වශයෙන් කුමක් සිදුවේද යන්න සාකච්චා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඔහු විසින් ප්‍රකාශිත අනාවැකි සත්‍ය වූ බවට අවස්ථා කිහිපයකි. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා කල අනාවැකි අතුරින් නොබෝ දිනකින්ම සත්‍ය වූ අනාවැකි කිහිපයක් මෙන්න.