සුළි කුණාටුවට පෙර සුජිත් නිශාන්තයන් කී ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකිය

සාර්ථක ලෙස දේශපාලනික සහ ස්වභාවික ව්‍යසන සම්බන්ධයෙන් අනාවැකි රාශියක් ප්‍රකාශ කල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් සැමට අප මිට දවස් දෙකකට පෙර කල වැඩසටහනකදී දෙසැම්බර් 31 දක්වා ස්වභාවික වෙනස්කම් සාගරය තුල මෙන්ම කලාපය තුල සිදුවන බව අපත් සමග ප්‍රකාශ කළා. එම අනාවැකිය ප්‍රකාශ කර දවස් දෙකක් යන්නට මත්තෙන් කී ආකාරයමට ස්වභාවික ව්‍යසනයක් සිදුව ඇත. එමෙන්ම 2017 අගෝස්තු මස සිදුකල වැඩසටහනකදී උතුරු නැගෙනහිර ගංවතුර විපත් පැමිණෙන බව අනාවැකියක් පල කළා. එයද සනාථ කරමින් යාපනය ඇතුළු උතුරු පළාත් ප්‍රදේශ රැසකට පතනය වූ දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගංවතුර තත්වයක්ද ඇතිවිය. සාර්ථක ලෙස අනාවැකි රැසක් පල කල සුජිත් නිශාතයන් හෙළි කර ස්වභාවික විපත් සම්බන්ධයෙන් සිදුකර අනාවැකි කැටිකොට මේ වීඩියෝව තුල අන්තර්ගතකොට ඇත. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සාර්ථක ලෙස දේශපාලනික සහ ස්වභාවික ව්‍යසන සම්බන්ධයෙන් අනාවැකි රාශියක් ප්‍රකාශ කල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් සැමට අප මිට දවස් දෙකකට පෙර කල වැඩසටහනකදී දෙසැම්බර් 31 දක්වා ස්වභාවික වෙනස්කම් සාගරය තුල මෙන්ම කලාපය තුල සිදුවන බව අපත් සමග ප්‍රකාශ කළා.