ප්‍රබල ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් සමග උදාවන 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ප්‍රබල ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් සමග උදාවන 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියල ඔබට කියන්නට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත මහතා මෙවරද විශ්වකර්ම අපිත් සමග සම්බන්ධ උනා. ජ්‍යෝතිෂ්‍යට අනුව වසරක් නිමා වී වසරක් උදාවන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ. ඒ නැකත් කෙලියත් සමග තමයි අලුත් අවුරුද්ද කියන එක උදාවන්නේ. නමුත් බටහිරකරණයයි ලෝකයේ ගනුදෙනුකරණයයි එක්ක රාජ්‍ය ආයතන, රැකියාවක් කරන, අලුත් බලාපොරොත්තු එක්ක ලෝකෙත් සමග යන අපි හුරු වී සිටිනවා නවවසර හැටියට දෙසැම්බර් 31 වනදායින් පසුව උදාවන ජනවාරි පළමුවැනිදා සුභ නව වසරක් හැටියට අනිත් අයට සුභ පතන්නත් අළුත් බලාපොරොත්තු ගොන්නක් එක්ක ජීවිතය ආරම්භ කරන්න. ඉදින් දැන් අපි බලමු 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කෙසේද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ප්‍රබල ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් සමග උදාවන 2018 නව වසර ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියල ඔබට කියන්නට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත මහතා මෙවරද විශ්වකර්ම අපිත් සමග සම්බන්ධ උනා.