සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - සුජිත් නිශාන්ත

මෙවර එළඹෙන සතිය ඔබට කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න මෙවරත් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් සවිස්තරාත්මක ලග්න පලාපල කතනයක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. එළඹෙන සතිය එනම් 2017 ඔක්තෝබර් නව වෙනි සඳුදා සිට පහළොස්වන ඉරිදා දක්වා ඔබේ ලග්නයට සුභ අසුභ ඵල සහ අසුභ ඵල වලින් මිදෙන්නේ කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 ඔක්තෝබර් නව වෙනි සඳුදා සිට පහළොස්වන ඉරිදා දක්වා ඔබේ ලග්නයට සුභ අසුභ ඵල සහ අසුභ ඵල වලින් මිදෙන්නේ කෙසේද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකි