සරස්වතී බැල්ම හෙලන රවී බුධ සිකුරු යෝගයක්

රවී, බුධ, සිකුරු යෝග බලය මිථුන, සිංහ, කන්‍යා, වෘශ්වික, ධනු සහ මකර ලග්නවලට ශුභාදායකය. මේ යෝග බලය නිසා කාම රාග යටවී දැනුම, බුද්ධිය ඉහලට එනු ඇත. රවී සහ බුධ මේ වන විට කන්‍යා රාශියේ ගමන් කරති. සරස්වතිට ද කාරක වන උච්ච බුධ ශාස්ත්‍ර ඥානය උද්දීපනය කරනු ඇත. මේ අතර 2017 ඔක්තෝබර් 09 වැනිදා සිකුරු රාත්‍රී 9.27 ට කන්‍යාවට පැමිණේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.රවී, බුධ, සිකුරු යෝග බලය මිථුන, සිංහ, කන්‍යා, වෘශ්වික, ධනු සහ මකර ලග්නවලට ශුභාදායකය. මේ යෝග බලය නිසා කාම රාග යටවී දැනුම, බුද්ධිය ඉහලට එනු ඇත.