2017 ඔක්තෝබර් 26 ශනි මාරුවෙන් බලවත් පෙරලියක් - පරික්ෂාකාරීව කටයුතු කරන්න

ශනි ග්‍රහයා 2017 ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා ප.ව. 3.31 ට ධනු රාශියට පිවිසෙයි. මෙය ඉතා සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවකි. මෙම ග්‍රහ මාරුව හේතුවෙන් ඉදිරි දින 10 තුලද කාලගුණික විපර්යාසවලට ද, අවිනිච්චිත සිදුවිම්වලටද. ඛේදජනක සිදුවීම්වලටද ඉඩකඩ ඇති බැවින් බෙහෙවින් පරික්ෂාකාරීව කාලය ගත කල යුතුය. මෙසේ ධනු රාශියට පිවිසීමට නියමිත ශනි ග්‍රහයා 2020 ජනවාරි 24 වැනිදා දක්වාම තම ධනු රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. ඉදින් මේ පිලිබඳ සවිස්තර විග්‍රහයක් සහ ඔබේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද යන්න ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු වන සුජිත් නිශාන්ත සහ රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කල සෙනසුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට යන මැයෙන් ඉදිපත් කල වීඩියෝ වැඩසටහන් දෙක පහතින් දක්වා ඇත.

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පලාපල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පලාපල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
කාලගුණික විපර්යාසවලට ද, අවිනිච්චිත සිදුවිම්වලටද. ඛේදජනක සිදුවීම්වලටද ඉඩකඩ ඇති බැවින් බෙහෙවින් පරික්ෂාකාරීව කාලය ගත කල යුතුය.