සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 ඔක්තෝබර් 16 සිට 22 දක්වා - සුජිත් නිශාන්ත

ගිය සතියේ මෙන්ම මේ සතියේද ඔබට සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකින් යුතුව සතියේ ලග්න පලාපල ගෙනඒමට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත මහතා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදින් පසුගිය සතියට වඩා මෙම සතිය ඔබට කෙසේද යන්නත් ලග්නයෙන් ලග්නයට සුභ සහ අසුභ ඵල කෙසේද යන්නත් මෙම සවිස්තරාත්මක විග්‍රහය තුල දකින්නට ලැබෙනවා. ඉදින් 2017 ඔක්තෝබර් මස 16 වන සඳුදා සිට 22 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත විසින් ගෙන එන සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ගිය සතියේ මෙන්ම මේ සතියේද ඔබට සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකින් යුතුව සතියේ ලග්න පලාපල ගෙනඒමට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත මහතා බලාපොරොත්තු වෙනවා.