සතියේ ලග්න පලාපල 2017 සැප්තැම්බර් 30 සිට නොවැම්බර් 05 - රුක්ෂාන් ජයසේකර

පසුගිය සතියේ විශේෂ සිදුවීමක් එනම් ප්‍රභල සෙනසුරු මාරුවක් ජ්‍යෝතිෂයට අනුව සිදු උනා. ඒ අනුව ඔබට සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵලද යෙදෙන්නට තිබුනා. ඉදින් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ඒ පිළිබඳව විශේෂ විග්‍රහයක් ද කරලා තියෙනවා. එය විශ්වකර්ම අපගේ යූටියුබ් චැනලය ඔස්සේ ඔබට නැරඹිය හැකියි. අද රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා මේ සතියේ ලග්න පලාපල ඔබ හමුවේ තැබීමට නියමිතයි. 2017 ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින සිට 2017 නොවැම්බර් මස 5 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2017 ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින සිට 2017 නොවැම්බර් මස 5 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ.