මේ සතිය ඔබට විශිෂ්ඨ සුභ ඵල - රුක්ෂාන් ජයසේකර - 2017-10-02 සිට 08 දක්වා

ඔබට සතියක් ගෙවිල නව සතියක ආරම්භයක් තමයි මේ උදා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය සතියට වැඩිය ලග්න කිහිපයකට ඉතාමත්ම සුභඵල දායක තත්වයක් මෙම සතිය තුල පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඔබේ ලග්නයට අනුව සුභ සහ අසුභ තත්වයන් කෙසේද සහ අසුභ ඵල මගහැර ගන්නේ කෙසේද කියල අපි සලකා බලමු. මේ ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙනෙන සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඔබට සතියක් ගෙවිල නව සතියක ආරම්භයක් තමයි මේ උදා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය සතියට වැඩිය ලග්න කිහිපයකට ඉතාමත්ම සුභඵල දායක තත්වයක් මෙම සතිය තුල පෙනෙන්නට තිබෙනවා.