ලොවක් කම්පනය කල ආදර කථාව

ආදරය කියන්නේ මුහුනේ අලංකාරය හෝ බාහිර සුන්දරත්වය නොවේ. එය ආත්මීය සම්බන්ධතාවයක්. මේ බව සනාථ කරවන ආදර අන්දරයක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවෙනවා. අනතුරකින් මුහුණ විකෘති වූ යුවතියක් සමග යුග දිවියට පත්වූ අරුම පුරුම පෙම්වතෙක් ගැනයි විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ. මේ කථාව බලන කාට වුවත් ඇසට කඳුලක් නම් උනනු නොඅනුමානයි. බලන්න මෙවැනි තත්වයක් ඔයාලට උද්ගත වුවහොත් ඔයාල ගන්න තීරණය කුමක් වේවිද ? යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ආදරය කියන්නේ මුහුනේ අලංකාරය හෝ බාහිර සුන්දරත්වය නොවේ. එය ආත්මීය සම්බන්ධතාවයක්. මේ බව සනාථ කරවන ආදර අන්දරයක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවෙනවා.